Avedore Stadion

Avedøre Stadion har et areal på ca. 140.000 kvadrat meter.
Omklædningsbygningen blev taget i brug i 1981.
Aktiviteter på Avedøre Stadion:
•7 Fodboldbaner (11-mands)
•5 Fodboldbaner (8-mands)
•3 Podebaner
•3 Kunstgræsbaner
•Indendørs og udendørs petanque